top of page

Adatvédelemi tájékoztató

Adatkezelő: A Völgyzugoly Műhely Kft. (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 87. II/15.)

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – továbbiakban Rendelet - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

 

Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. Adatvédelmi tájékoztatónk szól arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, valamint, hogy milyen adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségek vannak.

 

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Völgyzugoly Műhely Kft.
Székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 87. II/5.

Postai címe: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5.

Cégjegyzékszám: 01-09-341347
Adatkezelő képviselője: Ferik Tünde
Adatkezelő képviselőjének e-mail címe: ferikt@Vzm.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 913 7585
Központi e-mail cím: vzm@vzm.hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5.; vzm@vzm.hu

 

2. Adatkezelés

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelő személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.

 

3. Adatkezelő a személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli:

 • a megrendelésről történő számlakiállítás

 • teljesítések igazolása

 • szerződéskötés

 • jelenléti ívek kezelése

 • szolgáltatás dokumentálása a létrejött szerződés szerint

 • államigazgatási szerveknek történő adatszolgáltatás törvényi előírások alapján és szerint

 

Megőrzési idő a Számvitelről, valamint a  Felnőttképzésről szóló törvények szerint.

 

4. Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli:

 • ügyfél beazonosítása

 • a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos értesítések küldése

 • az adatok szolgáltatásteljesítés céljából történő nyilvántartása

 • szolgáltatás biztosításához informatikai háttér működtetése

 

Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás  szerint.

 

5. Adatkezelő a személyes adatokat kifejezett és önkéntes hozzájárulás alapján kezeli:

 • leendő ügyfél beazonosítása

 • szolgáltatással kapcsolatos érdeklődés, információkérés esetén történő kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

 

Név, e-mail cím, telefonszám – Megőrzési idő a kapcsolatfelvétel tárgyévét követő év végéig.

Önéletrajzok – Megőrzési idő a kapcsolatfelvétel tárgyévét követő év végéig.

A volgyzugolymuhely.hu oldal által használt cookie-k, sütik külön tájékoztató szerint.

 

6. Adatfeldolgozók

 • Toldi Könyvelő Iroda Kft. Cg. 13-09-089468 – Számlák könyvelése

 • Magyar Posta Zrt. Cg. 01-10-042463 – Levelek, csomagok küldése

 • Dimension Software Kft. Cg. 01-09-291558 – számlák kiállítása és tárolása

 

7. Jogérvényesítési lehetőségei

A személyiségi jogok megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

8. Tájékoztató változásai

Adatkezelő a jelen Adatvédelmi tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Utolsó frissítés: 2020. 10. 29.

bottom of page