top of page
dízscsík_1.png

SZOLGÁLTATÁSOK

TELEPÜLÉSRENDEZÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉS

A településrendezési terv a helyi, illetve kerületi építési szabályzatot jelenti. Ez a dokumentum teremt keretet a településeken tervezett építési tevékenységeknek, biztosít lehetőségeket, illetve szab korlátokat.

 

Az önkormányzatoknak új helyi építési szabályzatot készítünk, vagy a hatályban lévő terv teljes körű felülvizsgálatát végezzük el. Előfordul, hogy egy részterületre vonatkozó módosítás történik, valamint a jóváhagyásukra vonatkozó jogszabályok szerinti eljárásrend lefolytatásában is nyújtunk támogatást

 

Fejlesztői, beruházói igény esetén is lehetőség van egyes részterületek módosítására. Szakmai tapasztalataink alapján megkeressük a beruházói igényeket és önkormányzati szempontokat szintetizáló tervi megoldást, és elkészítjük a módosítást.

Településtervezés - Településrendezés
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

A településfejlesztési terv a települések hosszú távú céljait, jövőképét foglalja össze, az erre épülő stratégiai, cselekvési program a fejlesztések középtávú feladatait határozza meg.

 

Vállaljuk településfejlesztési tervek elkészítését, felülvizsgálatát, melyek társadalmasítása során igény esetén a VZM közösségi tervezés® módszertanát alkalmazzuk.

Településtervezés- Településfejlesztés
KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS

VZM KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS

Sokéves tapasztalattal rendelkezünk a közösségi tervezés terén. Irodánk dolgozta ki a mediációs módszeren alapuló VZM közösségi tervezést®, amelyet nem csak alkalmazunk, hanem oktatunk is.

A VZM közösségi tervezés®-t az önkormányzatoknak elsősorban fejlesztési dokumentumaik elkészítéséhez ajánljuk. Az így elkészített tervek sokkal sikeresebbek, mert a területen élők a magukénak érzik és megvalósításában is aktívan részt vesznek.

 

A VZM közösségi tervezés® tapasztalatai jól alkalmazhatóak TAK-ok készítése, közterületek, közparkok tervezése során is és minden, olyan esetben, ahol a lakosság bevonása fontos a döntéshozók számára.

Település - VZM közösségi tervezés
SZAKMAI TANÁCSADÁS
Településtervezés - Szakmai tanácsadás

SZAKMAI TANÁCSADÁS

A hazai építésjogi szabályozás rendszerében, a különböző tervműfajok közötti eligazodásban, településrendezési kérdésekben, egy-egy terület fejlesztési lehetőségeinek feltárásában segítséget nyújtunk önkormányzatok, befektetők vagy magánszemélyek részére.

TANULMÁNYTERV
Településtervezés - Tanulmányterv készítés

TANULMÁNYOK

Telepítési, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése válhat szükségessé abban az esetben, ha egy – még jellemzően beépítetlen, vagy barnamezős – területen új fejlesztési szándék merül fel. A tanulmány a terület hasznosíthatóságának lehetőségeit és korlátait tárja fel, továbbá a fejlesztési elképzelések tükrében vizsgálja meg, és ad javaslatot a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges szabályozási paraméterekre.

Emellett vállaljuk az olyan építészeti ötlet- és tervpályázatokon való részvételt, melyben a városépítészet, településtervezés kiemelt szerepet játszik.

EGYÉB
Településtervezés - Egyéb szakmai tevékenységeink

TOVÁBBI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál.

Jogszabályi rendelkezés minden önkormányzat részére kötelezően írta elő

a TAK és a településképi rendelet (TKR) elkészítését. Új TAK, TKR készítését, vagy a hatályos TAK, TKR módosítását továbbra is vállaljuk.

 

Vállaljuk adott település védelem alatt álló, illetve értéket képviselő építményeit számba vevő értékkataszter, értékleltár készítését önállóan, örökségvédelmi hatástanulmány vagy TAK részeként ,

 

Munkánk során mindig az újításra, megújításra törekszünk. Ennek jelentős eredményei „A mikrotérségi szintű településtervezés módszertanának kidolgozása” című kutatásunk, „A mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben” című közösségi tervezés megújítását célzó kutatásunk, az általunk szervezett szakmai konferenciák és sikeres tervpályázataink.

Mindezeken túl foglalkozunk területrendezési hatósági eljárások lefolytatásával, vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek módosításával, valamint az 5/2015. (I.29.) Korm. rendelet szerinti szakkérés vizsgálatához szükséges kérelem területfejlesztést, településtervezést érintő szakmai adattartalmával, dokumentációjának elkészítésével.

bottom of page